日本空手道玄和会
Proeflessen
De traditionele benaderingswijze en de inrichting van de trainingen spreekt niet iedereen aan. Om te kijken of de methode van Genwakai bij aspirant-leden past, staat het aspirant-leden vrij één of meer proeflessen te volgen. Als men besluit bij Genwakai te blijven trainen wordt men geacht lid te zijn met ingang van de datum van de eerste (proef)les.

Nagels; hygiëne; sieraden
Zowel vanuit hygiënisch, alsook vanuit veiligheids- en trainingsmethodisch oogpunt is het niet geoorloofd met lange nagels te trainen. De nagels van de vingers en die van de tenen moeten kort geknipt zijn. Van de deelnemers aan de trainingen wordt verwacht dat zij overigens de elementaire regels van lichaamshygiëne in acht nemen. Ook het dragen van horloges en sieraden e.d. is, tijdens de trainingen, niet geoorloofd. Deze moeten vóór de training dus afgedaan worden.
Het verdient overigens aanbeveling geen waardevolle zaken mee te nemen naar de trainingen. De school aanvaardt géén aansprakelijkheid voor beschadiging, vermissing of diefstal van (waardevolle) zaken.

Karategi
Alle deelnemers aan de trainingen dragen een witte karategi (= karatepak). Karategi moeten zijn voorzien van een Genwakai-embleem. Dit embleem is alleen bij de dojo verkrijgbaar. De karategi kan tegen gereduceerd tarief bij de dojo gekocht worden. Zij die proeflessen volgen of net met hun trainingen zijn begonnen is het geoorloofd in sportkleding (bijvoorbeeld een trainingspak) te trainen.

Contributie en bijdragen
De scholen van Nippon Karatedo Genwakai hebben geen winstoogmerk. Daarom wordt getracht de contributies en de bijdragen zo laag mogelijk te houden. De contributiebetalingsplicht loopt zolang men als deelnemer aan de trainingen staat ingeschreven en is derhalve niet afhankelijk van of men de lessen daadwerkelijk volgt of niet. Dit betekent - onder meer - dat óók als men op vakantie gaat de contributiebetalingsplicht doorloopt. Bij het opzeggen van het lidmaatschap eindigt de betalingsplicht met ingang van de maand volgende op de maand waarin men opzegt dan wel met ingang van de maand volgende op de maand waarin men de trainingen staakt, afhankelijk van welke van die twee tijdstippen de laatste is. In beginsel vinden geen restituties van contributies plaats. Voor examens en andere evenementen (bijvoorbeeld Taikai) wordt een bijdrage geheven. Voor trainingskampen en andere ‘grote’ evenementen wordt een bijdrage verlangd ter grootte van de kostprijs van het evenement. Leden worden over evenementen en de daaraan verbonden kosten tijdig geïnformeerd. Wilt u meer informatie of heeft u vragen over contributies en bijdragen, mail naar: j.l.rijken@gmail.com